การแบ่งอาหารออกเป็น 12 กลุ่ม ของศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนส แคร์ เป็นองค์ความรู้ตามหลักการดำเนินชีวิต และรับประทานอาหารตามหลักธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ต้องการดูแลสุขภาพองค์รวม และผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ที่สามารถนำไปปฏิบัติควบคู่ไปกับแนวทางอื่น ๆ เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จะนำไปสู่ “การเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา” สู่เป้าหมาย “เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุขภาพดี” ตามเจตนารมณ์ของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

ทำไมต้องเป็นอาหาร 12 กลุ่ม

        การรับประทานอาหารตาม “หลักอาหาร 5 หมู่” โดยขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการนำไปใช้เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของสภาพร่างกายในขณะเจ็บป่วย รวมทั้งไม่ทราบถึงคุณสมบัติของอาหารแต่ละประเภท และการลำดับอาหารที่ถูกต้อง เราก็จะ “ไม่สามารถเปลี่ยนอาหารให้เป็นยารักษาโรค” ได้

หลักเกณฑ์ในการแยกอาหารออกเป็น 12 กลุ่ม

เพื่อให้การนำหลักอาหาร 12 กลุ่ม สามารถนำมาใช้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และดูแลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ให้ได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามอายุ สภาพร่างกาย และโรคที่เป็นอยู่ จึงมีหลักเกณฑ์และเทคนิคในการจำแนก 3 ข้อ ดังนี้

จำนวนพลังงานอาหาร

จำนวนพลังงานอาหารทั้ง 12 กลุ่ม จะจำแนกจำนวนพลังงานหรือแคลอรีโดยประมาณ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ โดยเรียงตามลำดับจากกลุ่มที่มีพลังงานน้อยไปยังกลุ่มที่มีพลังงานมาก ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาถึง ทั้งนี้เพราะสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค NCDs เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีพลังงานมากเกินไป

สารอาหารหลักที่ให้พลังงานในแต่ละกลุ่ม

เราต้องพิจารณา “สารอาหารหลักที่ให้พลังงานในอาหารแต่ละกลุ่มว่ามีอะไรบ้าง” พร้อมไปกับการเรียงลำดับกลุ่มอาหาร โดย “สารอาหารหลักที่ให้พลังงานมี 3 ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน”

ประโยชน์และความปลอดภัย

อาหารกลุ่มใดที่มีความปลอดภัยสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก จะถูกจัดอยู่ในอาหารกลุ่มต้น ๆ เพื่อให้เราพิจารณารับประทานเป็นอันดับแรก

TAG
FOLLOW ME
Health & Wellness
Bring Happiness to Your
Good Health and Good Life

บริษัท เวลเนส กรีน ไลฟ์ จำกัด
ช65/4-5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : 091-459-6662 หรือ 056-222-662
Facebook : เวลเนส กรีน ช็อป
                 สาขานครสวรรค์
Line ID : @wglgoodlife
e-Mail : wellness.nsn@gmail.com
              info@wellnessgreenlife.co.th
www.wellnessgreenlife.com :  www.wellnessgreenlife.co.th :  www.wellnessgoodlife.com
Copyright © 2021 Wellness Green Life All Rights Reserved.